Aktuelt

Color
Velkommen til Åkerlehaugen,
– et sted for retreat, rekreasjon og sjelesorg.

Vi tilbyr stille dager, temahelger og retreater av opptil 4 dagers varighet, eller rekreasjonsopphold for enkeltpersoner der man disponerer tiden etter eget ønske.

Ulike grupper, foreninger, menighetsråd m.m. kan bestille egne opplegg for en eller flere dager.

10. juni
Kveldsvandring :

Vi starter i kapellet kl.18.00 og går så en rolig vandring inn til Vadet. Temaet for vandringen er «Jesus og hans venn».

Ved elva spiser vi en liten medbrakt niste før vi går tilbake til Åkerlehaugen og har tidebønn m/nattverd.
Det serveres suppe i stuene til slutt.

Påmelding til tlf. 40493350


Åkerlehaugen


Design: Evelyn Celi.