Aktuelt

Color
Velkommen til Åkerlehaugen,
– et sted for retreat, rekreasjon og sjelesorg.

ADVENTBOKA 2021

Årets adventbok kan bestilles på mail til akerlehaugen@gmail.com Pris 150,-

Program 2021

Vi tilbyr stille dager, temahelger og retreater av opptil 4 dagers varighet, eller rekreasjonsopphold for enkeltpersoner der man disponerer tiden etter eget ønske.

Ulike grupper, foreninger, menighetsråd m.m. kan bestille egne opplegg for en eller flere dager.

Åkerlehaugen

Vår nye logo, en stilistisk versjon av kapellet kombinert med kornakset som allerede kjennetegner Åkerlehaugen, er laget av Evelyn Celi.