Program

             

2023

29. jan.-1.feb.            Retreat for kirkelige tilsette
                                   Arr. Møre bispedømme

3.-5. februar              Strikkeretreat v/Lise Hyldmo

11. mars                    Årsmøte

23.-26. mars              Retreat v/Tom Arne Møllerbråten
                                  Tro under tvil

28. – 30. april            Kurs i retreatramme Enneagrammet v/Nina Sjøvoll
                                  Den blinde intelligens.

4. – 6.mai                  Dugnad

18. – 19. mai             Ungdomsretreat 15-20 år
                                   Arr. Molde Domkirke.

9. juni                         Kveldsvandring v/Rigmor Dahl

10. – 13. august        Retreat m/pilegrimsvandring
v/Janne og Knut Bjune
                                  med dagstur til Veøya

7. – 10. september    Retreat m/kontemplativ bønn v/Ola Westad

12. – 15. oktober      Ignatiansk retreat v/Virve Tynnemark

2. – 5. november      Retreat med tema Eventyrets evangelium
v/Helga Samset

24. – 26. nov.            Musikkretreat m/Ingrid Margrete Winter-Hjelm, Eli Holmem og Hallgeir

Om priser
Om påmelding