Program

2019

14. juni:
Kveldsvandring: «Pilegrim langs veien»
Mer informasjon:
Kveldsvandring 2019

6. – 8. september:
Retreat m/naturvandring  v/ Janne Bjune og Mette Sollie.
Pris: 1900,-
Mer om Natur-retreaten

20. – 22. september:
Retreat m/ pensel og fargar v/ Leif Sæter.
Pris: 1900,- + Kursavgift 800,-

11. – 13. oktober:
Keltisk retreat v/ Rune Hvidsten.
Pris: 1900,-

5. – 10. november:
Retreat ledet av Virve Tynnemark.
Pris: 3.200,- + kursavgift 800,-

29. november -1. desember:
Retreat m/musikk v/ Ulla Käll.
Pris: 1900,- + Kursavgift 800,-
Mer info Ulla Käll

stripe

Om priser
Om påmelding