Program

2021

11. juni
Kveldsvandring
Les mer om kveldsvandringen

27. – 29. august
Retreat m/fjellvandring
Her blir det en fin fjelltur lørdag og ellers egne turer i nærområdet

16. – 19. september
Retreat for unge
Arr. og påmelding til Møre Bispedømme

29. sept. – 3. oktober
Retreat m/kontemplativ bønn v/Ola Westad
Heltaus retreat med tilbud om daglig veiledning
Kursavgift
Les mer om retreaten

20. -24. oktober
Ignatiansk retreat v/Virve Tynnemark
Heltaus retreat m/daglig veiledning
Kursavgift

4. -7. november
Retreat m/bibelfortellinger
v/Kristin Saxegaard
Kursavgift

25. – 28. november
Retreat m/adventfortellinger
v/ Helga Samset
Kursavgift
Les mer om retreaten

stripe

Om priser
Om påmelding