Program

2020

6.-8.november:
Retreat for menn m/brødbaking
v/Ståle Aklestad og Einar Kringstad

26.-29. november:
Musikk retreat v/Ulla Käll
Taus retreat med mulighet for samtale
Kursavgift

2021

31. januar – 3. februar
Retreat for kirkelige tilsette. Påmelding: Møre bispekontor

12. – 14. februar
Strikkeretreat.
v/Lise Hyldmo

11. – 14. mars
Retreat. Tros- og livshistorie.
v/Torborg Aalen Leenderts
Kursavgift

26. -28. mars
Retreat med påsketema
v/Eli Holmem og Kirsti Hjørnevik

22.-25. april
Retreat med maling/bildemeditasjon
v/Leif Sæther
Kursavgift

6.-8. mai
Dugnad

11. juni
Kveldsvandring

stripe

Om priser
Om påmelding