Bli medlem

Åkerlehaugen er en privat stiftelse i Den norske Kirke. Arbeidet ledes av et styre på fem personer. Møre bispedømmeråd oppnevner et av medlemmene. Stiftelsen ønsker flere støttemedlemmer.

Bli medlem
Enkeltmedlemmer betaler kr 300,- per år, og familier kr 500,- per år.
Bruk kontaktskjemaet for innmelding.