Om oss

Åkerlehaugen er en privat stiftelse i Den norske Kirke. Arbeidet ledes av et styre på fem personer. Møre bispedømmeråd oppnevner et av medlemmene. Stiftelsen ønsker flere støttemedlemmer.

Bli medlem
Medlem kr. 300,- pr år.
Bruk kontaktskjemaet for innmelding.

Program/tilbud:

– Stille dager, temahelger og retreater med opptil 4 dagers varighet.
– Rekreasjonsopphold for enkeltpersoner.
– Grupper, foreninger, menighetsråd m.m. kan bestille egne opplegg for en eller flere dager.

Vi tilbyr retreater med en fast dagsrytme av tidebønner og stillhet. Retreat betyr tilbaketrekning, og vi ønsker å skape rom for å kunne slappe av og koble ut de daglige gjøremål og få den ytre og indre stillhet en trenger for å kunne fordype seg i Guds ord. Du vil møte en trygg og prestasjonsløs atmosfære. Det forventes ikke annet enn at du lever med i dagsrytmen som veksler mellom stille perioder, samlinger i kapellet, turgåing, stille måltider med musikk, fritid og muligheter for samtale.

Program
Priser
Påmelding

Husfolk:
Trine Elvsaas Ringstad og Hallgeir Ringstad er husfolk på Åkerlehaugen. Ved arrangement får de dugnadshjelp av støttemedlemmer til gjennomføringen.

Vedtekter

Åkerlehaugen kapell
Kapellet vårt ble bygget i 1996 har 16 plasser. Det fikk Molde kommunes byggeskikkpris for 2002.