Om oss

Åkerlehaugen er en privat stiftelse i Den norske Kirke. Arbeidet ledes av et styre på fem personer. Møre bispedømmeråd oppnevner et av medlemmene. Stiftelsen ønsker flere støttemedlemmer.

Bli medlem
Enkeltmedlemmer betaler kr 300,- per år, og familier kr 500,- per år.
Bruk kontaktskjemaet for innmelding.

Program/tilbud:

– Stille dager, temahelger og retreater med opptil 4 dagers varighet.
– Rekreasjonsopphold for enkeltpersoner.
– Grupper, foreninger, menighetsråd m.m. kan bestille egne opplegg for en eller flere dager.

Program og informasjon om tidsrammer.

Vi tilbyr retreater med en fast dagsrytme av tidebønner og stillhet. Retreat betyr tilbaketrekning, og vi ønsker å skape rom for å kunne slappe av og koble ut de daglige gjøremål og få den ytre og indre stillhet en trenger for å kunne fordype seg i Guds ord. Du vil møte en trygg og prestasjonsløs atmosfære. Det forventes ikke annet enn at du lever med i dagsrytmen som veksler mellom stille perioder, samlinger i kapellet, turgåing, stille måltider med musikk, fritid og muligheter for samtale.

Priser, full pensjon utenom retreat:
Ett døgn: Kr. 800,-
To eller flere døgn: Kr. 600,- pr. døgn.

Priser på retreat med overnatting:
To netter: Kr. 1800,-
Tre netter: Kr. 2300,-

Eventuell kursavgift
Kr 700,-

På retreat vil normalt alle få enkeltrom.

Husfolk:
Trine Elvsaas Ringstad og Hallgeir Ringstad er husfolk på Åkerlehaugen. Ved arrangement får de dugnadshjelp av støttemedlemmer til gjennomføringen.

Åkerlehaugen kapell
Kapellet vårt ble bygget i 1996 har 16 plasser. Det fikk Molde kommunes byggeskikkpris for 2002.