Retreat

Hva er retreat?
Retreat betyr å trekke seg tilbake. Hensikten med et retreatsted er å skape rom for stillhet og ro. En retreat gir mulighet for å fordype seg i Bibelens tekster, til å meditere og be, gå turer og koble av. Dagsrytmen veksler mellom samlinger i kapellet, tid for deg selv, stille måltider med musikk og en samtale hver kveld der de som vil kan dele noe av dagens opplevelser med de andre.

En tema-retreat vil følge samme struktur, men vil i tillegg inneholde elementer som belyser det oppsatte temaet.

Rekreasjon
Åkerlehaugen kan også ta imot deg dersom du ønsker noen dager avsides, for hvile og rekreasjon, med tiden helt til din egen disposisjon.

Les mer om retreater generelt på www.retreater.no.