Åndelig veiledning

Åkerlehaugen har vanligvis én retreat per år med åndelig veiledning. Vi forstår at dette ikke uten videre vil dekke behovet for slik veiledning, verken i forhold til omfang eller når behovet melder seg.

Vi anbefaler derfor de som kjenner behov for åndelig veiledning å ta kontakt med Arne Vigestad. Han er prest i Den norske kirke og er utdannet som åndelig veileder.