Åndelig veiledning

Åkerlehaugen har hvert år retreater med åndelig veiledning. Disse retreatene følger dagsrytmen med tidebønner og stille måltider. Retreatene er heltause og har en samtale med veileder hver dag.

Vi anbefaler også de som kjenner behov for åndelig veiledning å ta kontakt med Arne Vigestad. Han er prest i Den norske kirke og er utdannet som åndelig veileder.