2018

 

9. – 11. november:
Retreat m/brødbaking for menn.

Ved Einar Kringstad og Ståle Aklestad.

stripe

30. november – 2. desember:

Retreat v/Virve Tynnemark.

Kursavgift

stripe