Om retreatene

På retreat inviteres til å sitte ved Jesu føtter og bare være stille for å høre Guds og vårt eget hjerte slå. Jesus inviterer oss å komme avsides for å hvile litt.
De fleste av våre retreater er helt tause og på noen blir det gitt undervisning om et tema.
Retreatene har ulik lengde og alle starter kl. 18.30 den første dagen.

Dagsrytme (Kan variere noe)

08.00 Vekking
08.30 Morgenbønn
Frokost
Jesusmeditasjon
11.00 Kaffe/te
Temasamling
eller tur/fritid
15.00 Middag
16.45 Kaffe
17.00 Temasamling eller tur/hvile
19.30 Kveldsmat
20.30 Lyttegruppe
21.00 Kveldsbønn