2018

stripe

24. februar:
Årsmøte.

stripe

15. – 18. mars:
Enneagrammet.

Retreat v/Nina Sjøvoll.

Enneagrammet

Gud skapte i vår essens en naturlig tilgang til alle egenskapene som Enneagrammet representerer. I essensen ligger også Guds unike skaperverk i hver enkelt av oss. Essensen går dypere enn vår tillærte personlighet, som i denne sammenheng også representerer vårt Enneagrammønster. I vår personlighet ligger også vår oppfatning av hva som preger våre reaksjonsmønstre. Som voksne har vi ofte mistet kontakt med vår essens og dermed et større tilfang av oss selv. Gjennom å finne sitt eget mønster vi en også kunne finne veien tilbake til de ubenyttede ressursene som Gud hadde en plan om at vi skulle bruke.

Grunnkurset er i hovedsak lagt opp til undervisning men det vil også være morsomme øvelser og anledning for refleksjon i plenum.

Nina Sjøvoll

Om kursholderen
Nina Sjøvoll jobber til daglig som veileder og formidler av Enneagrammet. Hun veileder enkeltmennesker, team, par og ledere. Hennes veiledning av enkeltmennesker er både i forhold til deres personlig utvikling, men også i forhold til åndelig vekst. Nina Sjøvoll har mange års erfaring som leder både fra Helse Nord og Avinor. Hun har Hovedfag i helsefag, videreutdanning innen psykiatrisk sykepleie og veiledning. Hun er også sertifisert innen Enneagrammet. For mer info se http://www.ninasjøvoll.no

Kursavgift

stripe

6. – 8. april:
Retreat med pensel og fargar.

Ved Leif Sæther.

På denne retreaten kan alle delta, uansett dugleik og erfaring i å uttrykke seg med fargar. Ingen kunstneriske ambisjonar! Fokus er Jesu nærvær i mitt liv slik det framstår for meg med fargar som innfallsvinkel. Vi kjem til å ha tid utandørs i godt dagslys.

Det blir innføring i meditativ bruk av pensel og fargar.

stripe

20. – 22. april:
«Å være underveis.»

Retreat v/Kirsti Hjørnevik.

stripe

4. – 5. mai:
Dugnad.

stripe

8. juni:
Kveldsvandring.

stripe

21. – 23. september:
«Bønn i bevegelse.»

Retreat v/Øyvind Borgsø.

Kursavgift

stripe

12. – 14. oktober:
«Fra skam til livsmot.»

Retreat v/Berit Okkenhaug.

Kursavgift

stripe

9. – 11. november:
Retreat m/brødbaking for menn.

Ved Einar Kringstad og Ståle Aklestad.

stripe

30. november – 2. desember:

Retreat v/Virve Tynnemark.

Kursavgift

stripe


Priser på retreat med overnatting:
To netter: Kr. 1800,-
Tre netter: Kr. 2300,-

Eventuell kursavgift
Kr 700,-