Priser

Priser på retreat med overnatting:
To netter: Kr. 1900,-
Tre netter: Kr. 2400,-

Påmeldingsavgift retreat:
Kr. 500,- (returneres ikke ved avmelding).

Eventuell kursavgift retreat:
Kr 800,-

På retreat vil normalt alle få enkeltrom.

stripe

Rekreasjon

Priser, full pensjon utenom retreat:
Ett døgn: Kr. 900,-
To eller flere døgn: Kr. 700,- pr. døgn.