Priser

Priser på retreat med overnatting:
To netter: Kr. 2.400,-
Tre netter: Kr. 3.000,-
Fire netter: Kr. 3.600,-

Påmeldingsavgift retreat:
Kr. 500,- (returneres ikke ved avmelding).

Eventuell kursavgift retreat:
Kr 800,-

På retreat vil normalt alle få enkeltrom.

stripe

Rekreasjon

Priser, full pensjon utenom retreat:
1.200,- pr. døgn